KAROS n. 2 [2014] per flauto basso ed elettronica - Keiko Murakami, flauto basso - Paolo Aralla, elettronica
  KAROS n. 2 [2014]